Ny plassering av jernbanekryssingen krever endring av reguleringsplanen.

Hele endringsforslaget behandles i rekordfart i Ringsaker kommune.

Ingen regionale myndigheter har heller motsatt seg endringen av kryssingspunktet.

Nye Veier og Bane Nor samarbeider om samkjøring med E6-prosjektet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00