Gravemaskinene preger igjen elveløpet. Det skal bygges 16 terskler for å senke farten på vannet og flomvernet skal forsterkes på flere strekninger.

Arve Narud mener at alt skyldes at det ble gravd for dypt og bredt sist gang med fjerning av kulper og all stor stein i det opprinnelige elveløpet.

– Vi er veldig bekymret, sier Narud.

TENKT KUN FLOMVERN

48 millioner kroner skal Ringsaker kommune bruke på flomsikring, terskler og erosjonssikring.

– Dessverre tenker Ringsaker kommune for mye på flom og ikke noe på biologi, sier ferskvannsbiolog Arve Narud.

Han har befart Brumundelva på strekningen mellom Sveum og Mjøsa flere ganger.

– Sveumstreket er ødelagt. Nilsenhølen er ødelagt. Vegetasjonen er hogget ned og det er ikke lagt ut store steiner som lovet. Det gjør at kulper, gyteplasser og oppvekstplasser er borte, sier han.

KALLER DET ET HÆRVERK

– Er elva ødelagt?

– Nedre strekning fra Sveum er fullstendig rasert. Det er en tragedie. Jeg kaller det et hærverk, sier Narud.

Sportsfiskerne er svært misfornøyd med at gravemaskinene har inntatt elva.

– Det er horribelt. Jeg trodde de var ferdiggravd, sier Narud.

Styreleder Per Ingvaldsen i Brumunddal og Omegn Sportsfiskerforening er også oppgitt:

– Jeg synes hele prosessen er feil. Det er noe som ikke stemmer, sier Ingvaldsen.

BEKYMRET FOR HARREN

Brumundelva har vært regnet som en av landets beste ørretelver. Så sent som i 2007 ble det tatt tre tonn med fisk i elva. Et normalår gir rundt ett tonn med fisk.

– I fjor var det veldig dårlig. Det skyldes mest nedbørsforholdene, sier Arve Narud.

Harrstammen har vært beskjeden i flere år. Den vårgyter i den nedre del av elva.

– Jernbanehølen har vært et viktig område. Dette området er blitt rasert av graving, sier Narud.

HAR STILT FLERE KRAV

Sportsfiskerne er lovet at det skal gjenskapes djupåler i elva, selv om det bygges en del terskler på hele strekningen fra Mjøsa til Sveum.

– En slik dypål vil hindre at elva blir helt tørr. Tenk på verdien av elva. Når det er vann i den, er Brumundelva en av Norges beste, sier Narud.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00