Sola skinner, og utsikten utover Mjøsa er fantastisk. Sylvia Brustads nye rådgivningsselskap Brustad Utvikling AS har kontor midt i indrefileten på Espern.

– Jeg realiserer en gammel drøm om å starte for meg selv, og har bevisst valgt å ha kontor på Hamar. Jeg ønsker å være med på å utvikle Innlandet også fra denne posisjonen, sier den erfarne politikeren.

lukker ingen dører

Brustad har siden hun gikk av som reiselivssjef i Hamarregionen i februar i fjor, hatt flere forskjellige oppdrag, både i offentlig og privat sektor.

Men selv om 50-åringen starter for seg selv etter mange år som en sentral politiker og leder i næringslivet, setter hun ikke en strek over tidligere oppgaver.

– Politisk engasjert vil jeg alltid være, og jeg lukker ingen dører. Det er sannsynlig at jeg vil engasjere meg i politikken framover, men nå er det dette jeg har fokus på, sier Brustad.

spennende utfordringer

Og nå vil engerdølen bosatt i Vang gi råd innen ledelsesutvikling, utviklingsprosjekter, beslutningsprosesser og politiske prosesser, i tillegg til å holde foredrag og ledelse av debatter og konferanser.

– Beslutningsprosesser kan være sammensatte, uoversiktlige og kompliserte. Jeg mener at jeg gjennom min bakgrunn har lang erfaring i hvordan dette fungerer, sier Brustad.

Selv om hun også vil jobbe noe i Oslo, mener hun det pågår nok prosesser i Innlandet som kan ha behov for hennes bidrag, og hun har allerede fått henvendelser fra potensielle samarbeidspartnere.

– Sentrale og viktige stikkord er jernbane, sykehus, næringsutvikling og kompetanse. Innlandet bør generelt være mer frampå, og det er mye å gå på i forhold til samarbeid, mener Brustad.

tøff kamp om penger

Et av områdene hvor Innlandet i disse dager er i prosess, er helsesektoren. I løpet av året er planen at styret i Sykehuset Innlandet skal vedta modell for ny sykehusstruktur, og sykehustoppene uttalte i HA i forrige uke at den planen bør følges.

Det støttes av den tidligere helse- og omsorgsministeren.

– Her bør man konkludere fort, sier Brustad.

– Det er mange som står i kø for å få de pengene, og kampen om de offentlige midlene kommer til å bli sterkere. Her bør man ikke bruke mer tid enn nødvendig, mener hun.

Og Brustad legger ikke skjul på hva hun mener om selve avgjørelsen.

– Det er ingen hemmelighet at jeg mener vi må ha et nytt sykehus i Innlandet. Hvor det ligger er underordnet, og det er mye vi kan gjøre ute i distriktene, men vi må ha et nytt sykehus som kan ta seg av de kompliserte behandlingene, sier Brustad.

Les også
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00