De siste ukene har det pågått en brennhet diskusjon om biler, motorer og ulike typer drivstoff på HAs debattsider. Hva er egentlig mest miljøvennlig? Ikke alle er like overbevist om at elektriske biler er løsningen. Samtidig mener andre at de fossile forbrenningsmotorene på sikt må vekk.

Mange av de sterke meningene finner du her på våre debattsider.

Tirsdag omtaler Verdens Gang en ny forskningsrapport som legges fram i dag.

VG har fått tilgang til rapporten, som er et resultat av at Nordisk ministerråds forskningssenter Nordregio har satt 12 forskere til å gjøre opp status for den nordiske klimapolitikken.

Ifølge VG anbefaler forskerne som står bak rapporten at Norge kutter elbil-fordeler og i stedet øker avgiftene på bensin- og dieselbiler.

– Vi anbefaler at Norge vrir støttetiltakene, ved at de reduserer støtten til elbiler og øker avgiftene på biler som forurenser mer, sier Katinka Holtsmark til VG.

Holtsmark er postdoktor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo – og er en av de 12 forskerne bak rapporten.

I VG-intervjuet utdyper hun at dersom støtten til elbiler reduseres, samtidig som det blir dyrere å kjøre fossile biler, så kan det gjøre at mange i stedet velger andre løsninger – for eksempel kollektivtransport eller samkjøringsordninger.

– Eller sykkel, hvis avstanden er kortere. Du oppnår ikke en slik overgang hvis du bare støtter elbiler. Det du oppnår er bare å subsidiere flere elbiler – og å gi store subsidier til folk som ikke trenger det, sier Holtsmark til VG.

LES OGSÅ: Politikerne på Hedmarken sier klart nei til bompenger på lokalvegene

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00