Nå gir fylkesrådet 100.000 kroner for å få med flere kommuner.

10.761 personer besøkte totalt 230.883 stolper i løpet av 2017. Stolpejakten handler om å finne stolper plassert i og rundt byer og tettsteder. Registrering av besøk gjøres blant annet ved bruk av en App og skanning av QR-kode. Målet er å bidra til økt fysisk aktivitet blant befolkningen, gjennom et lett tilgjengelig tilbud der folk bor. I Hedmark er det et mål å få etablert stolpejakt i alle kommuner i fylket, og Hedmark fylkesråd bevilger nå 100.000 kroner til prosjektet i 2018. Midlene for 2018 skal først og fremst gå til kommuner som ikke har stolpejakt fra før.

Vang/Hamar orienteringsklubb hadde flest besøk på sine stolper. 2.813 personer registrerte totalt 54.128 besøk. I Ringsaker registrerte 1.532 personer totalt 2. 634 besøk, mens Løten hadde 28.646 registrerte besøk fordelt på 1.251 personer.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00