Natt til onsdag endres kjøremønsteret på E6 og Fv. 84 (Furnesvegen) over Bergshøgda i Ringsaker. Omkjøringen innebærer samtrafikk mellom de to vegene, ved at E6-trafikken ledes inn på Furnesvegen i noen hundre meter før den går over i en midlertidig omkjøringsveg rett nord for Bergshøgda.

Omkjøringen innebærer at trafikantene må gjennom to midlertidige rundkjøringer for å komme forbi Bergshøgda.

– Dette blir en av de mer omfattende omkjøringene som kommer i løpet av høsten. Samlet sett passerer omtrent 26.000 kjøretøy over Bergshøgda per døgn, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Omleggingen kommer til å vare fram til og med desember.

– Totalentreprenøren har valgt denne løsningen når de nå skal gjennomføre arbeidene med nye E6 over Bergshøgda. Trafikkløsningen blir slik fram til jul, sier Moshagen.

Den nye firefelts E6-strekningen over Bergshøgda skal stå ferdig sommeren 2020.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00