Budsjettet for neste år skal behandles i kommunestyret før jul.

Foretaket selv foreslår en økning på 2,6 prosent på alle enkeltbilletter bortsett fra barnebilletter som blir på samme nivå som i år. Trenings- og badeavtaler får en økning på 1,6 prosent.

Ankerskogen budsjetterer med en omsetningsvekst på 3,6 millioner kroner i forhold til årets prognose, og budsjetterer med å sette av nærmere én million kroner til disposisjonsfond. De budsjetterer dermed med en totalomsetning på 41,3 millioner kroner mot 37,7 millioner kroner som er prognosen for 2017.

Ankerskogen budsjetterer for en økning i besøket på 15.000 badegjester neste år. For treningssenteret budsjetterer det kommunale foretaket med en inntektsvekst på 700.000 kroner, som tilsvarer en økning på 200 nye avtaler i 2018.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00