Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

- Kjøremønsteret blir endret for alle som bruker Romedalsvegen gjennom Uthuskrysset, ved at trafikken på fylkesveg 24 legges opp på den nye brua. Endringen gjelder også gående- og syklende, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Brua er 53 meter.

Til tross for åpningen vil den midlertidige rundkjøringen fortsatt bli brukt de nærmeste ukene. 

- Det blir slutt på samtrafikken mellom fylkesvei 24 og E6 før jul. Arbeidet med brua har gått på skinner og snart kan vi også lede E6-trafikken under Uthus bru, sier Moshagen, som legger til at utbyggingen av E6 er i rute:

- Utbyggingen av ny firefelts motorvei gjennom Hedmark er i rute. Vi åpner nesten 10 kilometer med ny tofelts E6 på strekningen Kolomoen – Kåterud før jul, sier Moshagen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00