De to stedene bilistene kan vente seg nytt kjøremønster, er ved Tønset vest for Brenneriroa og ved Ommangsvollen. Ved Tønset skal det bygges nytt kryss mellom rv. 3 og rv. 25.

Les også: Ny riksveg får limtrebru fra Moelven

I byggeperioden legges dagens riksveg, med gang- og sykkelveg, i midlertidig trasé nord for dagens veg. Dette gjøres for å gi plass til bygging av ny bru og toplanskryss. Statens vegvesen opplyser at de bygger en ny rundkjøring på den midlertidige vegen som skal gi effektiv og trafikksikker atkomst til anlegget.

Les også: Slik blir riksvegen

Ved Ommangsvollen blir fv. 231 Kongsvegen lagt om 12. november. Det blir nedsatt hastighet. Også her skal det bygges et nytt kryss, og trafikken blir derfor lagt om til en midlertidig trasé.

Les også: Tre utbyggere til finalen på riksveg 3/25

Krysset mellom rv. 3 og fv. 231 blir flyttet ca. 200 meter sørover. Det blir, som i dag, ikke tillatt å svinge til venstre på rv. 3 fra sør for ordinær trafikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00