Statens vegvesen har etter omfattende arbeid med å kvalitetssikre gangfelt landet på vedtaket, som er godkjent av politiet, kommunen og fylkeskommunen.

– I Ådalsbrukvegen, fylkesveg 1 62, i Løten kommune ligger det to gangfelt som ikke ble sikret den gangen vi gikk igjennom sakene og vurderte stedene. Nå har årsdøgnstrafikken økt på grunn av oppgradering av vegen, omkjøringer grunnet ombygging av jernbane – undergangen og vi ønsker å sikre disse to gangfeltene ved å senke fartsgrensen i området til 50 km/t, skriver Statens vegvesen. Fartsgrensen på den om lag tre kilometer lange strekningen som forbinder Ådalsbruk i sør med Bergum og Løten sentrum er i dag 60 km/t.

– Vedtaket er gyldig fra det tidspunkt skiltene er satt opp og avdekket, skriver seksjonsleder for plan og trafikk Hanne Finstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00