• Grafikk: Jorun U. Refsahl

52.900 kvadratkilometer. Smak litt på det tallet. Det er et stort område. Det er det geografiske målet på Innlandet politidistrikt.

Hele Hedmark og hele Oppland.

I dette landets suverent største politidistrikt (geografisk) var det ved utgangen av andre kvartal i år 1,42 politistilling per 1.000 innbyggere.

NEST DÅRLIGST

Det er nest dårligst i landet.

Kun Møre og Romsdal har en lavere politidekning med sine 1,29. Men de har til sammenligning «bare» drøye 14.000 kvadratkilometer de skal dekke. Innen 2020 er målsettingen at det skal være to hele politistillinger per 1.000 innbyggere.

– SVÆRT FÅ UT I GATENE

Innlandet politidistrikt skulle ifølge justisminister Per-Willy Amundsen bli vinneren i Politi-Norge i år. Det sa han til HA da han besøkte Hamar 31. mars i år. Det skulle komme ressurser nok til at Innlandet politidistrikt (IPD) skulle kunne ansette 67 nye politistillinger innen utgangen av året.

Reidun Martinsen er tillitsvalgt i Politiets Fellesforbund for Innlandet. Fagforeningen tror ikke det vil bli mye mer politi ute der folk er i Innlandet i 2017. Av flere grunner:

– Politiet har blant annet måttet bruke flere av de 26 som skulle vært ansatt i 2016 til å bemanne opp arresten i Hamar. Der skulle det jobbet 18, men med ni personer får de det til å gå rundt på et vis. Det blir ikke mye mer synlig politi i gatene av at folk jobber i arresten.

– Dette har så langt ført til en helt minimal styrking av vakt og beredskap i Innlandet politidistrikt.

IKKE UTLYST

– Resten av de rundt 40 stillingene er til nå ikke engang utlyst. Vi savner at den prosessen settes i gang, og er skeptiske til om man i det hele tatt får ansatt så mange politifolk i løpet av 2017 siden det bare er igjen tre måneder av året, sier Martinsen.

Politimester Johan Brekke i Innlandet politidistrikt er ikke så bekymret som fagforeningen.

– De tildelte stillingene for 2016 ble utlyst og besatt innen fristen som var 1. juni 2017. For 2017 vil stillingene bli lyst ut i høst med ansettelse innen 31. desember 2017, sier han til HA i en epost.

– IKKE LANDSGJENNOMSNITT

– Til tross for en økning i politidekningen fra 1,36 (2016) til 1,42 (2. kvartal 2017) er IPD nest dårligst i landet målt på politidekning per 1.000 innbyggere. Hvor god vil politidekningen være ved inngangen til 2018?

– Når det gjelder politidekning er det er viktig å understreke at tallet to stillinger per 1.000 innbyggere er et landsgjennomsnitt, og ikke et mål for hvert enkelt politidistrikt. Det er et tall som vil ligge under noen steder og over andre steder.

GLAD FOR ØKNING

– Jeg er opptatt av å dekke behovene der de er på en effektiv og forsvarlig måte. Jeg er glad for at vi i distriktet har fått en god økning av politistillingene, og det vil fortsatt enkelte steder i distriktet være behov for å styrke bemanningen for vakt og beredskap og andre utfordringer politidistriktet har.

– Opplever ledelsen i IPD at det er en reell styrking av ressursene i 2017?

– Ved tilsettingen av nye polititjenestekvinner- og menn i løpet av året vil vårt politidistrikt få en styrking av ressursene. Med oppstart av disse stillingene i 2018 vil det være en bedret ressurssituasjon for distriktet.

Men politimesteren medgir at det vil trengs en fortsatt økning:

– I landets største politidistrikt, geografisk sett, vil vi i årene framover fortsatt trenge flere politistillinger slik at vi kan få bedre kapasitet flere steder, kan bygge kompetansemiljøer knyttet til de kriminalitetsutfordringer vi har i politidistriktet og kan gi en god polititjeneste uavhengig hvor man er i Innlandet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00