Selve trafikkomleggingen starter mandag 21. oktober klokken 21. Dette skriver Statens vegvesen i en nyhetsmelding.

– Gjennom natten gjør vi de siste arbeidene slik at krysset er klart til å ta mot trafikk om morgenen 22. oktober. Etter planen skal krysset åpnes tirsdag klokken 06:00. Da vil det også være mulig for modulvogntog å kjøre gjennom anlegget, opplyser vegvesenet.

Stengt siden 3. oktober

Som følge av vegarbeid har trafikken på rv. 3 sør i Løten gått via omkjøring siden 3. oktober. Denne fasen er nå over.

Kongsvegen – fv. 231/1900 mot Haukstad og Romedal – vil gå gjennom krysset i en permanent trasé.

Ny rv. 3 nord for Ommangsvollkrysset er ikke ferdig før høsten 2020.

Rv. 3-trafikken ledes derfor gjennom krysset og inn på dagens rv. 3 mot Ånestad.

Det nye kjøremønsteret vil bli godt skiltet, lover vegvesenet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00