Ordfører Nils A. Røhne sier rulleskiprosjektet er en spennende tanke. Spesielt synes han det interkommunale ambisjonsnivået er en interessant innfallsvinkel.

– Vi ser jo ofte folk på rulleski som benytter gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 222 mellom Stange og Hamar, sier Røhne.

Ottestad mest aktuelt

Administrasjonssjef Jan Olav Andersen i Hedmark Skikrets sier de har arbeidet med anleggsplanene i halvannet års tid. Også fra fylkeskommunens side er det ønskelig at anlegget plasseres sentralt på Hedmarken, i aksen Hamar/Elverum, sier han.

– Vi har ikke gjort henvendelser til potensielle grunneiere i Stange ennå, men målet er at et slikt anlegg skal favne Løten, Hamar og Stange, sier Andersen.

– Hvor mener du et rulleskianlegg vil passe best inn?

– Ut fra kart, geografi og demografi har vi sett på områder som Petlundhagen og Fjetrehagen i Ottestad som kanskje de mest aktuelle områder. Området ved Ilsengbanen, Navneberget eller Sjukehushagan i Stange kan også være aktuelt, sier administrasjonssjefen.

– Dere er vel kjent med at å beslaglegge matjord i Ottestad er et ømtålig tema?

– Fra vår side er det ønskelig med et kompakt og ikke så arealkrevende område. Gåsbu vil uten tvil egne seg for et rent konkurranseanlegg for rulleski. Vi er i første rekke ute etter et rekrutt- og treningsanlegg. Det er også mulig å se en samlokalisering med for eksempel skateboard. Elverum planlegger et anlegg, og nærmeste rulleskianlegg er Veldre sag og Natrudstilen i Ringsaker. Mest benyttes, gang, sykkelstier, veger og parkeringsplasser. Det er som kjent høy trafikal risiko ved individuell og organisert trening på offentlig vegnett, sier Andersen.

TENKER FOLKEHELSE

Ifølge Andersen bør en rulleskisløyfe ha en bredde på tre og en halv til fire meter pluss skulder.

Dersom den skal benyttes som tur/retur, bør bredden være seks meter. Ved eventuell vinterbruk bør bredden tilpasses løypemaskin. Anbefalt lengde er 2,5 til 3,0 km.

– Vi kan tenke oss et anlegg fra rekrutt- til konkurransetrasé for rulleski og tilpasset rullestolbrukere. Rekruttmiljøet er stort på Hedmarken, men vi ser like mye på folkehelseperspektivet. Hedmark Skikrets ønsker å få flere i aktivitet, både funksjonshemmede, synshemmede og personer med bevegelsesutfordringer. Et lavterskeltilbud slik at alle brukeres behov imøtekommes, sier Andersen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00