En delegasjon fra Innlandet var onsdag 5. desember hos styreleder Svein Gjedrem og
administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst.

Ifølge en pressemelding fra Oppland fylkeskommune er budskapet at
Innlandet ønsker en beslutning til det beste for pasientene nå, og forventer
derfor at styret i Helse Sør-Øst snarlig beslutter å samle spesialist- og
akuttjenestene for Sykehuset Innlandet i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua og utarbeider
et mandat for konseptfasen.

Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap), fylkespolitiker Kari Anne Jønnes (H), fylkesmann Sigurd Tremoen, regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet, styreleder Aud Hove (Sp) i KS Oppland, nestlederDag Rønning (Sp) i KS Hedmark, rektor Kathrine Skretting i Høgskolen Innlandet og viserektor Jørn Wroldsen på NTNU er ifølge pressemeldingen enige om at pasientene i Innlandet vil være best tjent med å samle spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus ved Mjøsbrua.

Presser på

– Det haster med å ta en beslutning, og vår klare forventning er at styret i Helse Sør-Øst griper denne historiske muligheten til å gi innbyggerne i Innlandet et framtidsretta og bærekraftig helsetilbud,sier fylkesordfører Even Aleksander Hagen, som også leder både fellesnemnda for
nye Innlandet fylkeskommune og politisk referansegruppe i Sykehuset Innlandet.

Styret i Sykehuset Innlandet anbefaler å bygge
Mjøssykehuset og samle spesialist- og akuttjenestene i ett hovedsykehus ved
Mjøsbrua. Dette synspunktet har historisk bred støtte fra begge fylkestingene i
Innlandet, flertallet av høringsinstanser, og ikke minst svært tydelige
tilbakemeldinger fra pasientorganisasjonene.

Kan svekkes

- Vi aksepterer ikke et dårligere helsetilbud i
Innlandet enn i andre deler av landet. Dersom vi ikke får avklaringer nå, så er
vi redde for at dagens tilbud vil svekkes og det vil være vanskelig å støtte de
grepene Sykehuset Innlandet må ta framover. Dette var bakteppet for møtet, og
begrunnelsen for hvorfor vi forventer et snarlig styrevedtak. Vi fikk gode
tilbakemeldinger fra styreleder og administrerende direktør, det er en klar erkjennelse
av at det må investeres i Innlandet og at det er vår tur etter nytt sykehus i
Drammen, sier Even Aleksander Hagen i pressemeldingen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00