Fylkesråd for utdanning Aasa Gjestvang kunne tirsdag rapportere til Hamar Arbeiderblad at skoleåret 15/16 bød på rekordtall for videregående skole i Hedmark. 83,2 prosent fullførte siste skoleår, viser fylkeskommunens egne tall. Det er 160 flere enn i 2012.

Les HAs leder: Hedmark har skolesuksess

Yrkesrettet teoriundervisning for yrkesfagene får mye av æren for at trenden har snudd. Det har vært et satsingsområde fra fylkeskommunen siden 2012.

– Hvis vi har en stil vi skal skrive i norsk, skriver vi gjerne om et tema vi kan relatere til verkstedet, forteller Aleksander Kristoffersen ved VG2 kjøretøy på Hamar katedralskole.

har blitt bedre samarbeid

Kursing av lærere har vært en viktig faktor i målet om å redusere frafallet i videregående skole, og da spesielt blant gutter på yrkesfag, hvor frafallet har vært størst.

– Mye har handlet om å skape et bedre samarbeidsrom mellom fellesfagslærerne og yrkesfagslærerne på de forskjellige linjene, forteller avdelingsleder for teknologifag ved Hamar Katedralskole, Vegard Viksmoen.

Han får støtte av yrkesfaglærer Morten Sand.

– Skillet mellom klasserom og verksted er mindre, mener Sand.

må bevisstgjøre elevene

I vår hadde blant annet elevene ved bilfag med seg engelsklæreren på tur til Volvo-fabrikken i Göteborg.

– Det ga henne en bedre forståelse for hva vi driver med, sier Sand.

Ved bedre kommunikasjon og forståelse av hverandres læreplaner er lærerne samlet i stand til å tilby elevene en skolehverdag som i større grad handler om fagretningen de har valgt.

–Det handler om å bevisstgjøre dem på at de faktisk trenger matte, engelsk og norsk for å være bilmekaniker. Det er kanskje ikke så lett å skjønne om man bare skal bedrive diktanalyse, sier Sand.

Yrkesfagslinjene samarbeider også med næringslivet, og bilfag har på sin side et tett samarbeid med bilbransjen og i tillegg opplæringskontoret for bilfag i Hedmark.

– Vi skal hjelpe elevene fra skole til bedrift. Da må vi ut i bedriftene, og bedriftene inn til oss, sier Viksmoen.

– Mer motiverende

Gutta på VG2 mener selv at mer tilrettelagt undervisning gir resultater.

– Det blir mer motiverende med teoretisk undervisning om et tema vi liker å drive med, sier bilfagselev Kristoffersen.

Han får støtte av Leon Keddeinis, som går VG2 data og elektronikk. 17-åringen etterlyser mer av denne typen undervisning.

– Jeg synes det var mer av det på VG1. I matte hadde vi for eksempel mye yrkesrettet teori, sier Keddeinis.

–Man bør satse mer på dette, fastslår Kristoffersen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00