Lund Søndre ligger på Stavsberg.

Tidlig på 2000-tallet ble eiendommen lansert som boligfelt i SMAT-planen. Senere er utbygging godkjent i kommunedelplan for Stavsberg i 2007 og i reguleringsplan i 2011.

Voll og Lund blir bygd ut som et felles prosjekt. Det er Block Watne og Obos Innlandet som bygger ut områdene.

Totalt vil det bli bygd 1.000 nye boenheter når områdene er ferdig utbygd.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00