I juli omtalte HA konflikten mellom Hamar kommune og eieren av den falleferdige låven på Voll. Kommunen truet med dagbøter dersom låven ikke var revet innen 1. oktober.

Fra den andre siden i saken ble det hevdet at fristen var urealistisk kort med tanke på alt arbeidet som må gjøres. Grunneier Øyvind Vold og advokat Marit Johnsrud klaget derfor inn kommunens vedtak til Fylkesmannen i Hedmark.

Underdirektør og jurist Magne Djup hos Fylkesmannen forteller at klagen ennå ikke er behandlet, men at den ligger «langt opp i bunken».

– Vi regner med å ha behandlet saken i løpet av første halvdel av november, sier han.

Utbygger vil overta

Parallelt har det skjedd en viktig utvikling rundt låven. Advokat Marit Johnsrud uttaler seg på vegne av grunneieren. Hun opplyser overfor HA at det nylig har blitt inngått en opsjonsavtale med et profesjonelt firma innen bygg- og anleggsbransjen.

– Avtalen innebærer at utbyggeren skal rive låven. Sammen med arkitekt er utbyggeren i gang med å se på videre muligheter for eiendommen, sier hun.

– Hva betyr en slik opsjonsavtale i praksis?

– Det er ikke skrevet under på noen kjøpekontrakt. Utbyggeren har derimot en eksklusiv rett til å kjøpe eiendommen dersom de bestemmer seg for å bygge ut. Låven skal uansett rives; det står i avtalen.

– Hvilket firma er det snakk om?

– Det ønsker jeg foreløpig ikke å kommentere.

Dagbøter etter fristbrudd

Johnsrud vil heller ikke love noen konkret dato for rivingen, men forteller at det nå ikke lenger er noen store hindringer i veien.

– Vi venter på en ny miljørapport, som kommer i løpet av neste uke. Deretter vil det bli innhentet tilbud på riving fra ulike firmaer. Så snart rivesøknaden blir godkjent hos kommunen, så starter arbeidet. Vi regner med at det ikke blir flere opphold som forsinker framdriften, sier hun.

Siden 1. oktober har grunneieren fått oppført dagbøter på 500 kroner fra kommunen. Johnsrud håper å komme til enighet, slik at gebyret kan strykes.

– Vi vil anmode om at gebyret frafaller ettersom vi nå kan vise til en konkret prosess. Vi mener det er uforholdsmessig å ilegge et slikt gebyr innenfor de rammer og frister som ble satt av Hamar kommune, sier hun.

Rivekostnaden er estimert til 500.000 kroner – pluss moms.

Avventer søknad

Børge Jacobsen, leder for byggesak i Hamar kommune, sier at de avventer en rivesøknad. Han bekrefter at dagbøtene løper så lenge fristen 1. oktober ikke ble overholdt. Han vil foreløpig ikke si om det er mulig å slette kravene.

– Hensikten med tvangsmulkt er gjerne å få satt i gang arbeidet. Dette er en sak som har pågått lenge, og vi venter fortsatt på en rivesøknad. Når vi har mottatt søknaden, kan vi ta stilling til hva som skjer videre, sier han.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00