– Å bare være litt interessert i nynorsk gikk ikke an. På skolen måtte man enten hate nynorsk, som de fleste på Hedmarken gjør, eller så måtte du gå «all in». Da valgte jeg å gå «all in», forteller Eline Bjørke.

Nå er den språkengasjerte Løten-jenta valgt som ny daglig leder i Norsk Målungdom, ungdomsorganisasjonen til Noregs Mållag. Der skal hun arbeide med å heve statusen til dialektene på Hedmarken, og for at nynorskbrukere får rettighetene sine oppfylt.

KREVER STØDIGE LÆRERE

Selv har den daglige lederen bokmål som hovedmål, men hun mener det språklige mangfoldet er viktig.

– Norsk Målungdom vil ikke påtvinge folk nynorsk, men vi jobber for språkmangfold og for at folk skal ha rett til å bruke nynorsk hvis de vil det. Mange nynorskbrukere får ikke rettighetene sine oppfylt, for eksempel med å få ta eksamen på språket sitt, sier Bjørke.

Sammen med resten av sentralstyret i Norsk Målungdom skal hun jobbe for nynorskbrukerne. Bjørke mener at det er viktig at alle lærer både bokmål og nynorsk, og at vi på den måten får et inkluderende og mangfoldig språksamfunn. For å få til det kreves det lærere som er stødige i begge målformer.

– Vi som bor i områder der vi ser lite nynorsk i hverdagen, må ta innover oss at nynorsk er et stort og levende språk, og at over en halv million mennesker har nynorsk som hovedmål.

– For meg er målkamp en kamp som handler om demokrati, solidaritet og valgfrihet, sier Bjørke.

kontorjobb og mastergrad

Noe annet Norsk Målungdom er opptatt av, er dialekter. Organisasjonen reagerte da Lothepus fra Hardanger var den eneste som ble tekstet i Kjendis-Farmen, ifølge TV2 fordi noen fra det sentrale østlandsområdet skulle ha trøbbel med å skjønne hva han sa. Bjørke sier at mange opplever at dialekten de snakker, ikke er god nok.

– Dialektene på Hedmarken er i endring, og en kan spekulere i og de er i ferd med å bli erstattet av et bokmålsnært talemål. Sammen med Målungdommen vil jeg slå et slag for å heve statusen til dialektene, sier Bjørke.

Ved siden av jobben i Norsk Målungdom, en full kontorstilling, er hun i innspurtsfasen på en masteroppgave i nordisk.

– Det er ganske utbredt i denne organisasjonen å ha noen studiepoeng i nordisk ... forteller Bjørke.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00