Onsdag var formannskapet i Løten på befaring på Bergum sør, hvor det planlegges utbygging av en rekke boliger i forlengelsen av dagens boligfelt.

Som HA skrev i forrige uke, har Norconsult levert skisser som viser at det kan bli fra 90 til 260 boliger på det nye boligfeltet. Dette er ytterpunktene, og det er trolig at antall boliger vil ligge et sted mellom dette.

Satser på unge

Marte Larsen Tønseth (Sp) mener det er naturlig å forlenge dagens boligfelt på Bergum, som allerede er godt etablert.

– Vi er veldig opptatt av at det skal bli variasjon i boligtypene. Rundt 150 boliger på feltet er der det bør ligge, sier Tønseth.

Både Tønseth, Jon Lurås (MDG) og ordfører Bente Elin Lilleøkseth mener det bør legges til rette for at unge skal ha mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet.

– Vi må både ha eneboliger og andre typer boliger. Vi bør finne en løsning for unge som skal kjøpe sine første boliger, sier Lilleøkseth, som presiserer at prosjektet fortsatt er i en tidlig fase.

Hun håper også å få hus som bruker nye energiformer. For eksempel solceller.

Ny barnehage

I økonomiplanen for Løten de neste fire årene er det satt av rundt 20 millioner til ny barnehage. Med mellom 90 og 260 nye boliger i samme område, kan det være med å bane veg for hvor ny barnehage skal plasseres.

– Kan dette også bli stedet for en ny barnehage?

– Det er ikke blitt bestemt noe ennå rundt barnehage, men Bergum kan være et av flere alternativer. Med så mange boliger vil mange ha behov for barnehage, sier Lilleøkseth.

Lurås mener det er fornuftig å tenke at en ny barnehage kan bygges i forbindelse med utbyggingen av boliger.

– Det vil være en gunstig plassering. Da kan folk gå for å levere barna der. Det er pinlig slik det er nå at det er kø med biler utenfor barnehagene, selv om det kun er tre minutter å gå fra husene, sier han.

Som HA har skrevet om tidligere, har naboer vært bekymret for turområdet som ligger der boligfeltet på Bergum sør er planlagt. Det bekymrer ikke politikerne.

– Jeg har sett reaksjonene fra beboere på Bergum, og forstår at mange bruker det som turområde. Men det er mange andre turmuligheter i området, og utbygging og vekst veier tyngre, sier Tønseth.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00