I rådmannens budsjettforslag er det lagt opp til investeringer for 47,7 millioner kroner i 2017.

Blant annet er det satt av fem millioner kroner til omsorgsboliger for rus og psykiatri. Dette er penger som skal brukes til bygging av omsorgsboliger på Haugland, som tidligere har vært diskutert.

I budsjettforslaget er det også satt av seks millioner kroner til anskaffelse av nye kommunale boliger.

Det foreslås også å bruke sju millioner kroner til vann og avløp i 2017.

Rådmannen har også lagt inn 2,5 millioner til trafikksikkerhetstiltak og gatelys i Venslivegen.

Sentrumsplanen blir også med videre i 2017 om rådmannens forslag får stå. Det er satt av én million kroner til denne i 2017. Det er ikke spesifisert hva disse pengene skal brukes på.

Rådmannen foreslår også å investere i teknologi. 300.000 er satt av til en desinfeksjonsrobot. Denne kan kjøres inn på rom, for eksempel på sykehjem, og desinfiserer så rommet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00