Ungdomsrådet har diskutert hva som må til for at flere skal benytte Ungdommens hus, og kommet opp med flere forslag.

For det første pekte uungdomsrådet i sitt møte på at markedsføreingen av tiltaket må gjøres på en annen måte enn i dag. Ungdommer er sjelden innom kommunens hjemmesider og Facebook-profil. Det ble spilt inn forslag om at det innimellom kan deles ut informasjon på trykket papir. Videre mente representanter i ungdomsrådet at et biljardbord ville vært et godt trekkplaster for å få flere til å bruke huset, at internettilgang er viktig og at det hadde vært fint med tilgang til huset i forbindelse med skoleoppgaver.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00