Løten kommune har mål om driftsresultat på 3 prosent. Fra 2016 kan kommunen skilte med et resultat på 5,3 prosent, tilsvarende nesten 12,9 millioner kroner. Onsdag vedtok kommunestyret av seks av disse millionene skal settes av til fond for Løten sentrum, hvor de er tenkt brukt til å bygge nytt kryss utenfor ungdomsskolen, der Stasjonsvegen møter fylkesveg 166.

Meningene blant Løten-politikerne var i kommunestyret, akkurat som i formannskapet, svært delte om hvorvidt kommunen bør finansiere kryss på en fylkesveg.

minst mulig margin

Senterpartiets Marte Larsen Tønseth lanserte et alternativt forslag, nemlig å sette av to millioner til Løten sentrum, én million til nettbrett i barneskolen, halvannen million til fond for ladestasjoner til elbiler for ansatte ved Helsetunet og på Tingberg, og halvannen million til en toårig stilling for næringsutvikling.

– Vi ønsker ikke å bruke seks millioner av kommunale mindre på en fylkesveg. Vi mener det er et helt feil signal å gi. Vi fremmet forslaget for hvordan vi kan bruke disse pengene i formannskapet, og vi fremmer det på nytt nå, sa Tønseth.

I formannskapet ble forslaget hennes nedstemt med fem mot fire stemmer, og scenarioet fikk sin reprise i kommunestyret. Men med minste mulige margin landet Løten-politikerne onsdag på å sette av penger til krysset, i tråd med rådmannens innstilling.

Rådmannen Tollef Imsdalens forslag bygger på at de to andre store kryssene langs fylkesveg 166 skal oppgraderes i løpet av de kommende årene. Dette gjelder krysset mellom fylkesvegen og Venslivegen og ved søndre jernbaneundergangen. Imsdalen har tidligere uttalt til HA at han tror det vil ta lang tid før det kommer på plass et nytt kryss utenfor ungdomsskolen i fylkeskommunal regi, og at det er vanskelig å få til en helhetlig løsning i sentrum uten av dette rustes opp.

HELHETLIG TRAFIKKLØSNING

Venstres Silje Hafslund og Arbeiderpartiets John Magne Pedersen Tangen er blant dem som ønsker er ny kryssløsning, og synes det er bra at kommunen setter av penger.

– Kryssløsning ved ungdomsskolen er viktig. Det handler både om sikkerhet, og om å få til en bedre og mer helhetlig trafikkløsning, sier Tangen.

Fra talerstolen påpekte han at han ikke mener det er riktig at kommunen tar regninga for krysset på fylkesvegen, men at kommunen sender ut et viktig signal ved å være villig til å bidra.

Representantene fra Ap, MDG og Venstre stemte for penger til kryss, Sp, SV, Frp og Høyre stemt for Tønseths forslag.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00