Fylkesrådet foreslår å fullfinansiere jernbaneundergangen i Løten i 2017 i sitt budsjettforslag.

Det ble bevilget 5 millioner kroner i 2016. Den nye jernbaneundergangen på fylkesveg 166 har en kostnadsramme på 45 millioner. Nå foreslår fylkesrådet å fullfinansiere jernbaneundergangen med ytterligere 40 millioner i 2017. Ny jernbaneundergang på fylkesveg 166 er et av de store prosjektene på fylkestingets prioriteringsliste. Prosjektet rykket opp da det ble klart at en forlenging av Ringgata i Hamar var uaktuell. Om innstillingen blir vedtatt i fylkestinget i desember, kan det bli byggestart for ny undergang i løpet av rimelig kort tid.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00