I vår var det tilsyn i Brovold barnehage. Flere forhold skal nå være utbedret, men Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen skriver i et brev til barnehagen at de avventer lukking av alle avvik inntil det er foretatt oppfølgingstilsyn. Før det kan skje må de blant annet få plantegninger for de bygningsmessige arbeidene som skal utføres i garderober og på toaletter.

Blant forholdene kommuneoverlegen og Samfunnsmedisinsk enhet satte fingeren på under tilsynet i april, var barnehagens internkontroll, barnehagens renholdsplan, inneklimamålinger som ikke var helt etter boka, manglende dokumentasjon på radongassverdier, manglende solskjerming og for dårlig lysstyrke på stellerom. Godkjenning av barnehagen med hjemmel i Forskrift om miljørettet helsevern vil ikke bli gitt før alle avvik er lukket og bygningsmessige endringer ferdigstilt i henhold til forskriften.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00