Rett før jul stanset klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) lisensfellingen av 32 ulver.

Rovviltnemnda i Hedmark la umiddelbart ned sitt arbeid etter Helgesens avgjørelse.

Klima- og miljødepartementet har nå bedt fylkeskommunen om å komme med forslag til ny medlemmer til nemnda, men fylkesordfører Dag Rønning vil ikke bytte ut medlemmene.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00