Tyske Michael Stumpp, som forvalter sin kunstneriske onkel Emil Stumpps arkiv, tilbyr Løten kommune å kjøpe et Munch-litografi fra 1925.

Emil Stumpp var kjent som maler og grafiker. Da han døde i 1941, etterlot han seg et stort arkiv med portretter av datidens viktige personer innenfor blant annet politikk, forretningsliv og geistlighet. I denne samlingen finnes også to Edvard Munch-litografier fra 1925.

I det tyskskrevne brevet, signert Emil Stumpps nevø Michael, tilbys Løten kommune å kjøpe portrett-litografiene. Tyskeren skriver at han besitter flere eksemplarer, og at dersom kommunen er interessert i litografiene, kan han sende over en uforpliktende fotokopi av bildene.

Michael Stumpp skriver i brevet at dersom kommunen ikke skulle være riktig adressat for henvendelsen, håper de kan videresende det til en annen kompetent eller muligens interessert instans.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00