I 1577 var Stensåsen i Skogbygda en ødegård som tilhørte Staten. Mage har siden eid stedet. Nå er det Statskog som står som eier.

Kristian Pedersen Stensåsen var forpakter fra 1884. På slutten av 1800-tallet begynte han å lage det som senere ble kalt Stensåsknivene. Disse ble solgt over hele landet, og også til Amerika, og karer brukte dem til å pynte opp beltet når de skulle på fest. Fra tavla er det skiltet til der smia sto.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00