Byggingen av den nye riksveg 3/25 gjennom Løten er i full gang.

I forbindelse med byggingen av ny riksveg er det nødvendig å stenge Ånestadvegen en periode. Vegen vil være stengt i to-tre uker fra førstkommende mandag 14. august. Ånestadvegen er den korte vegstrekningen forbi Myklegard.

Bakgrunnen for at vegen stenges er forberedende arbeider til bygging av ny riksveg 3/25, med omkjøringsveg, kryss, og gang og sykkelveg.

Stengt etter Myklegard

Vegen stenges etter Myklegard. Det vil dermed være mulig å kjøre inn til Myklegard, Taigaen og bensinstasjonen, samt trailerparkeringen. Det lages midlertidig omkjøringsveg for beboere som blir rammet, slik at alle vil ha tilgang til veg.

Utbygging av rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen–Grundset/Basthjørnet i Hedmark er viktig i styrkingen av riksveg 3, spesielt som vegforbindelse for godstransport mellom Oslo og Trondheim. Utbyggingen vil også styrke Hamar og Elverum som bo- og arbeidsmarkedsregion.

Ryddet

Hele traseen til den nye riksvegen er ryddet for trær. Forberedelsene synes godt i terrenget. Men ikke nok med at det skal bygges ny riksveg; det skal bygges en god del meter med fylkesveg og kommunale veger også. Dette arbeidet er Statens vegvesen og JR Anlegg AS nå godt i gang med.

På Ånestad skal dagens riksveg legges bak Myklegard og Taigaen. Det nye toplanskrysset utenfor Myklegard skal nemlig legges i dagens vegtrasé. Dermed må det bygges ny lokalveg. Denne nye lokalvegen – en veg som omtales som gamlevegen allerede før den er bygget – skal ferdigstilles i år.

TIDENES STØRSTE KONTRAKT

Riksveg 3/25 bygges som OPS-prosjekt (offentlig privat samarbeid), og for den nye hovedfartsåren vil ikke kontrakten med dem som skal bygge den, være landet før neste vår (se undersak).

Prosjektet er digert. Størrelsen på kontrakten er ikke klar før om et snaut år, når avtalen med OPS-leverandøren skal signeres, men utbyggingskostnadene for hele prosjektet er estimert til 5,1 milliarder kroner. Prosjektleder Taale Stensbye forteller at dette er Statens vegvesens største vegkontrakt gjennom alle tider.


Slik blir vegen:

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00