Som pasient skal du ha en reell mulighet til å kunne velge en fastlege du er fornøyd med. I tillegg er regelen slik at folk skal ha mulighet til å velge mellom mannlig og kvinnelig fastlege.

I Løten har ikke pasientene hatt noen valgmulighet den siste tiden. Faktisk er situasjonen i dag slik at samtlige leger har fulle lister. 92 personer står på venteliste enten for å få bytte lege, eller fordi de i dag har fastlege utenfor Løten, men ønsker lege innenfor kommunes grenser.

HER kan du lese om legekontoret i Hamar som har spesialisert seg på menns helse.

Det er kommunens oppgave å sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen. Fylkesmannen, ved fylkeslege Trond Lutnæs, har nå sendt brev til kommunen for å få kommunen til å løse problemet.

HAR ALLEREDE ANSATT LEGE

Kommunalsjef velferd Arne Jørstad forteller at de kom brevet fra fylkeslegen i forkjøpet. For kort tid siden ble det opprettet en ny hjemmel ved Løten legesenter. Mari Røhne (29) er ansatt som ny fastlege med 1.000 listeplasser, men listen hennes er sperret for nye pasienter fram til sommeren.

– Det er korrekt som Fylkesmannen påpeker at det ikke er ledig listekapasitet i fastlegeordningen i Løten per i dag. Løten kommune har imidlertid tilsatt i ny fastlegehjemmel, som ble åpnet 1. mars. For å lette på oppstarten for den nye legen ble listen etter en måned midlertidig stengt for nye pasienter, sier Jørstad.

Listen er planlagt åpnet igjen før sommeren, og Jørstad sier kommunen da vil ha en kapasitet som er innenfor kravene for fastlegeordningen.

Men ifølge pasient- og brukerrettighetsloven skal folk ha mulighet til å velge mellom mannlig og kvinnelig lege. Med den kapasiteten som er i Løten, betinger det at den nye hjemmelen frigjør kapasitet hos andre leger i kommunen for å oppfylle dette.

«du er nummer 41 i køen ...»

I forbindelse med opprettelsen av den nye hjemmelen, ble det gjort justeringer på listelengden til andre leger i kommunen. En del pasienter ble overført til den nye legen via Helfo-systemet. Listen til nytilsatte Røhne ble midlertidig stengt fordi hun fikk veldig mye å sette seg inn i på kort tid.

Løten kommune har i dag åtte fastlegehjemler, fire ved Løten legesenter og fire ved Bristol legesenter. Alle har lister på mellom 850 og 1170 pasienter.

Line Boym (47) og Sture Wold (51) er legene i Løten med desidert lengst ventelister, men henholdsvis 41 og 27 pasienter i kø. Videre har Ingrid Sætersmoen (33) åtte på venteliste, Kristian Lie (69) seks, Andrine Morken Wold (41) fem, Roger Andre Jonassen (39) fire og Håvard Sunde (67)/Kjersti Opøien Støen (36), som deler liste, én.

Les også
NYHET Tre av 10 mannfolk i 50-årene sliter med sexlivet.
Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00