Utgiftene til økonomisk sosialhjelp i Løten er høyere enn budsjettrammen gir rom for. I budsjettet for 2017 står det at «det forventes at utbetalingene og antall brukere vil gå noe ned når aktivitetsplikt blir innført».

Kommunalsjef Jørstad tror ikke kommunen vil spare millionbeløp med det første, men at man på lengre sikt vil se en økonomisk effekt.

– På lang sikt vil dette være økonomisk fornuftig både for Nav-regnskapet og for samfunnsregnskapet. Samfunnsøkonomisk er det beste at flest mulig greier seg selv, sier Jørstad.

Hovedmålet med ordningen er at flest mulig skal være selvhjulpne. Kommuner som allerede stiller vilkår i tråd med aktivitetsplikten, kan vise til gode resultater.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00