Med finansieringen klar ønsker Ådalsbruk velforening å bygge skatebane i tilknytning til skolen. Byggesøknaden er sendt, naboer er informert om planene, og om ikke lenge skal velforeningen i møte med kommunen.

Det er litt usikkerhet knyttet til hvor det skal bygges og hvordan det skal gjøres, men velforeningen har funnet ut hvor de ser for seg at skatebanen skal plasseres.

– Vi ønsker å bygge på kommunens eiendom, ved siden av gymsalen, men det er ikke bestemt. Det er litt usikkerhet knyttet til hvordan dette skal gjøres, sier Sidsel Trætteberg i velforeningen.

Hun forteller at det har stått litt stille i det siste, men at pengene er på plass, og at byggeplanen lever. Men når og hvordan kommer an på svarene fra kommunen og støyutredninger.

KRITISKE NABOER

For at anlegget skal kunne brukes i friminutt, kan det ikke ligge for langt unna skolebygget.

Arealet som ligger bortenfor sykkelbanen og mot fotballbanene, ligger for langt unna til at skolen har oversikt i skoletiden. I tillegg vurderer velforeningen dette som et område med lite trafikk, noe som ikke vil gi den tryggheten som ligger i at lokalsamfunnet følger med, skriver Ådalsbruk vel i brev til naboer.

Flere naboer har gitt uttrykk for at de ikke er spesielt fornøyd med å få en skatebane i nabolaget. Nærmeste nabo har gjerde bare åtte meter fra der skatebanen er tenkt.

En nabo påpeker i mail til velforeningen at han savner konsekvensutredning for støy og regler for når banen kan brukes. Han ønsker bekreftelse på at anlegget ikke vil medføre ubehageligheter for nabolaget.

I svaret fra Ådalsbruk vel står det at de ønsker å gå til anskaffelse av en anleggstype det finnes støymålinger på, men at det er umulig å si noe eksakt om hvor mye lyd som når den enkelte husstand før anlegget er ferdig og det kan gjøres reelle målinger.

HÅPER PÅ EN GOD LØSNING

Trætteberg i velforeningen håper velet, naboer, skolen og kommunen kan komme fram til en god løsning.

– Vi håper å kunne bygge et anlegg som er til glede for mange, uten at det skal være plagsomt for nærmiljøet, sier hun.

Den foreløpige planen er å asfaltere en flate og bygge ramper og moduler ut fra ungenes ønsker. Rampene er tenkt i tre, tilsvarende det som i dag finnes på Løten.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00