Mange av klubbene som er tilknyttet skytebaneanlegget i Løten, har uttrykt bekymring for at nye regler vil innskrenke skytetidene.

I tillegg til bekymring for innsnevrede skytetider, og frykt for at stramme regler vil gjøre at det ikke går rundt økonomisk, står Hamar praktiske skyttere i fare for å miste sin pistolbane, da denne aldri er blitt godkjent av kommunen.

Politikerne i Løten skal i løpet av våren behandle reguleringsplanen for skytebaneanlegget ved Rokosjøen. Høringsfristen er ute, og en stor bunke innspill er kommet inn. Onsdag skal formannskapsrepresentantene på befaring for å se på anlegget.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00