Ulf Skårholen, sauebonde og nestleder i Løten og Vang Beitelag og Kaj Willy Teppen, sauebonde og nestleder i Hedmark Bonde- og småbrukerlag reiser onsdag til Oslo for å være med på aksjonen. Begge hadde de det travelt med telefonen over en kaffekopp på Myklegard mandag kveld.

– Et brudd på demokratiske prinsipper, sier Ulf Skårholen.

Han er skuffet over ministeren. Han liker også dårlig at avgjørelsen ble lagt fram rett før klokka slo jul og alle tok ferie.

- «Dirty tricks», som de sier i Flåklypa-filmen, sier Ulf Skårholen.

Skårholen og Teppen forteller begge om en næring under press, både i Løten og Stange. Noe stort håp om at ministeren snur i saken har de ikke, men sier at det nå skal jobbes opp mot politikerne for at saken kan flyttes inn i stortingssalen.

Markering onsdag

Først av alt skal det markeres i hovedstaden. Hedmark bondelag sendte i går ut en pressemelding: «Vi kan ikke sitte stille og se på at Hedmark blir omgjort til et rovdyrreservat», heter det i pressemeldingen.

Det er så langt satt opp ni busser fra Hedmark og Oppland. Midt på dagen onsdag er det samling foran Stortinget, og de frammøtte skal i samlet flokk gå til Klima- og miljødepartementet.

Statsråd Vidar Helgesen (H) har uttalt at han vil være til stede under markeringen.

– Vi vet at det kommer folk fra Gudbrandsdalen, fra hele Hedmark, Østfold, Akershus, Buskerud, Telemark, fra Sunnmøre – og til og med kommer det folk med fly fra Nord-Norge, sier Ulf Skårholen og Kaj Willy Teppen.

Produsere mat

Skårholen har 80 vinterfora sauer. I sommer har han mistet sju dyr på utmarksbeite. De er ikke dokumentert tatt av rovdyr, men han forteller at det er dokumentert tap av rovdyr i området. Teppen har 65 vinterfora sauer. Han har fått erstatning for tap av fire dyr tatt av bjørn.

Begge sier det vil være umulig for næringa om det ikke gjøres noe med rovdyrsituasjonen.

Kaj Willy Teppen sier at antall beitende dyr i Stange er redusert fra 5.200 dyr til 2.000 dyr de siste seks årene. Ulf Skårholen sier at antall søyer i Løten er halvert, fra 2.200 i 2002 til 1.100 i 2016.

– Folk gir opp, sier Skårholen.

– Vil dere gripe inn selv om tillatelse til felling ikke blir gitt?

– Det er helt uaktuelt. Vi kjører etter lovlige metoder. Vi driver i denne næringa for å produsere mat. Den dagen nordmenn ikke vil ha maten, så vil jeg finne på noe annet å gjøre, sier Ulf Skårholen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00