– I forslaget til lokal struktur i Innlandet politidistrikt som nå er på høring, er Løten lensmannskontor foreslått nedlagt. Nedleggelse av lensmannskontoret er i stor grad en formalisering da vakt- og patruljetjeneste og etterforsking allerede er ivaretatt Hamar, sier politimester i Innlandet politidistrikt Johan Brekke.

I forbindelse med den forestående nærpolitireformen er det foreslått en rekke endringer i strukturen for politiet i Innlandet. I Løten er det foreslått å legge ned Løten lensmannskontor, og opprette en formell politikontakt i kommunen. I praksis vil det bety en tilnærmet videreføring av dagens ordning, skal vi tro Brekke.

– Et minimum

I dag har lensmann Jan Kampenhøy kontortid tre dager i uka på rådhuset i Løten.

– Den ordningen vil i det vesentlige bli videreført for kommunen, men da gjennom en politikontakt, sier Brekke.

Han lover imidlertid ikke at politikontakten får kontortid i kommunen tre dager i uka.

– I alle kommuner skal det være en politikontakt som skal være fysisk tilgjengelig for den enkelte kommune minst én dag i uken, sier han.

Løten-ordfører Bente Elin Lilleøkseth mener dagens løsning med tre dager i uken, er et minimum.

– Noe mindre enn det er uakseptabelt, sier Lilleøkseth.Hun trekker fram at politidirektør Odd Reidar Humlegård under sitt besøk i Løten tidligere i høst uttalte at dagens ordning må beskrives som et minimum for en kommune av Løtens størrelse.

Tydeliggjøring

Hun mener det er viktig med tilstedeværende politi i Løten.

– Det er umåtelig viktig at Løten har et politi som er til stede slik at folk kan utrette ulike gjøremål, og ikke minst for det forebyggende arbeidet, sier hun.

Til onsdagens møte i formannskapet i Løten, har rådmann Tollef Imsdalen skrevet et forslag til høringsuttalelse fra kommunen. Her bes det om en presisering av hvilke oppgaver som skal håndteres av politikontakten i Løten. Blant annet stilles det spørsmål ved at flere av lensmannens oppgaver i dag ikke knyttes til politikontakten, men til tjenestestedet, som blir Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00