I økonomiplanen 2017–2020 er det satt av 2,5 millioner kroner hvert år til kabling av gatelys og oppfølging av generalplanen for veger og trafikksikkerhetstiltak. I 2017 er det planlagt å anlegge fortau og gatelys på strekningen langs Venslivegen til Ungdommens hus. Det skal gjøres for å øke trafikksikkerheten ved det nye ungdomstilbudet. Videre bruk av midlene skjer i samsvar med handlingsprogrammet for kommunale veger og trafikksikkerhetstiltak.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00