Prosjekteringsleder Arne Meland i Statens vegvesen forteller at de mandag får inn papirer fra selskaper som vil bygge nye riksveg 3/25. Han regner med mellom fem og ti interessenter.

– Innen 12. juni skal vi ha valgt ut tre godt kvalifiserte leverandører, som inviteres til å gi et tilbud, forteller Meland.

I oktober skal disse levere sitt første tilbud, og etter flere runder og flere møter skal Statens vegvesen i januar 2018 velge leverandør. I løpet av våren 2018 skal kontrakten signeres.

OPS-selskapet skal finansiere og bygge vegen, i tillegg til å drifte veganlegget de første 20 årene, men det er fortsatt Statens vegvesen som eier vegen.

– Når de skal drifte vegen i 20 år, er det i deres interesse å bygge noe som er solid, sier Meland.

Meland regner med at internasjonale aktører melder interesse, men kontraktspråket er norsk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00