I rådmannens forslag til budsjett for Løten i 2017 er det satt av midler til to tiltak for å styrke beredskapen i kommunen.

Styrkingen av beredskapen kommer som et resultat av fylkesmannens tidligere tilsyn av beredskapen i Løten.

I rådmannens forslag til budsjett i 2017, foreslås det å bruke to millioner kroner på å styrke beredskapen. Pengene er tenkt brukt til to tiltak.

Det ene er å sørge for at Tingberg er operativt ved et eventuelt strømbrudd.

Det samme skal også gjøres i Løtennhallen. Hallen skal brukes til evakuering og som krisesenter i situasjoner hvor det kreves.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00