Løtens kommuneplan inneholder en samfunnsdel og en arealdel, og nå skal samfunnsdelen revideres. Planen skal inneholde mål og retningslinjer for utviklingen av kommunen. Den gjeldende samfunnsdelen av planen ble vedtatt i 2005, og det er på tide med en fornying.

– Planen er god, men det har rent noe vann i Svartelva og Mjøsa siden 2005, sier rådmann Tollef Imsdalen.

Onsdag fikk kommunestyret en innføring i planarbeidet, før de ble delt inn i grupper og satt i sving med å komme opp med innspill til planen.

Planen skal vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen, og den skal synliggjøre kommunens strategiske valg.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00