Løten kommune skal i gang med etablering og utbygging av veg, vann og avløp på det nye boligområdet nord for Slipervegen.

I forbindelse med arbeidet har det blitt registrert flere uregistrerte kjøretøyer som står på kommunal eiendom ved flere adresser langs Slipervegen.

Ifølge brevet kommunen har sendt til beboerne står det én pick up, én svart Jeep på en henger og én stor hvit kassebil på kommunens eiendom. I brevet skriver kommunen at disse må fjernes for at de ikke skal være til hinder for opparbeidelsen av boligarealet.

Kommunen har gitt frist til 6. mars for fjerning av kjøretøyene.

Om kjøretøyene ikke fjernes innen fristen vil kommunen vurdere å pålegge opprydning på området, står det i brevet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00