Kommunalsjef Jørstad sier årsaken til fristoverskridelsene er at barnevernet i noen måneder har hatt ubesatte stillinger og en utfordrende vikarsituasjon, kombinert med flere krevende saker.

– Også i årsmeldingen for 2016 står det at barnevernstjenesten til tider har vansker med å følge opp saker på grunn av lav bemanning. Hvorfor har ikke kommunen tatt tak i dette tidligere?

– Det er absolutt ikke slik at dette ikke har vært viet oppmerksomhet tidligere, og at det ikke har vært gjort tiltak tidligere. Det ble kjørt på med ekstra konsulenter i store deler av fjoråret, og regnskapsresultatet viser da også at kommunen brukte mer penger på barnevern enn budsjettert. Antall undersøkelser uten fristoverskridelser var i 2016 på 91 prosent. Tallene for første kvartal 2017 viser imidlertid at vi må gjøre grep ut over det vi har gjort, og da må vi ut på markedet. Det er tema hele tiden å passe på å ha nok ressurser til å få tatt unna, sier Jørstad.

Han sier han ofte har møter med barnevernet, og at han har vært med på prosesser rundt arbeidsflyt.

– Dette er verken nytt eller spesielt, men vi har hatt en utfordrende vikarsituasjon en periode nå, sier Jørstad.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00