Biblioteket i Løten har lave besøk- og utlånstall. I tillegg er bemanningen dårlig ut fra åpningstiden.

Løten folkebibliotek har som målsetting å være en aktiv møteplass og formidler av litteratur, kunnskap og kultur. Men verken besøkstallene eller utlånstallene er helt som kommunen skulle ønske, kommer det fra av den nye kulturplanen. Blant utfordringene er å innfri publikums ønske om mer åpningstid og styrke tilbudet til barnehager og skoler. Blant tiltakene som drøftes, er en større grad av selvbetjening og at brukerne kan ha tilgang til biblioteket med egne adgangskort.

Biblioteket i Løten har i dag 1,9 årsverk fordelt på tre stillinger.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00