Ole Nilssen får Løten kommunes kulturpris for 2016, mens Sverre Vidar Engen får ildsjelprisen.

Det ble avgjort i driftsutvalget i Løten tirsdag.

Ole Nilssen er flere ganger norgesmester i dans, og avsluttet i år sin utdanning ved Norges musikkhøgskole. Av forslagsstilleren blir han beskrevet som en aktiv og utøvende folkemusiker som representerer Løten på en svært god måte.

Sverre Vidar Engen får ildsjelprisen for å være en sterk pådriver for dugnadsarbeidet i Hamar og Hedemarken turistforening, og som en ambassadør for friluftsliv og folkehelse i Løten.

Begge prisene er på 11000 kroner.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00