– Situasjonen er den at internettet som er på Budor i dag, er basert på luftsignaler. Det har fungert greit nok. Men så har antall hytter økt, og hastigheten er dermed blitt dårligere. Vi er nødt til å oppgradere dette så forholdene blir tilfredsstillende for dem som skal være der.

Det sier Endre Jørgensen, almenningsbestyrer i Løiten Almenning. Torsdag signerte han avtalen med Eidsiva Bredbånd om å legge fiberlinje til Budor.

Målet er å gi best mulig internettforbindelse til hele Budor-området.

MÅ GRAVE LITT

Arbeidet vil foregå nå i vinter, og parallellt med dette skal Løiten Almenning jobbe med å prosjektere distribusjon av fiber til hyttefeltene.

– Eidsiva har allerede fiber på deler av strekningen i Nordbygda. De skal forlenge det, noen kilometer, for å komme fram til Budor. Dette skal gjøres nå i vinter. Så skal det distribueres til hyttefeltene. Det må graves og legges rør. Til de nye feltene er dette greit, men vi må finne en måte å gjøre det på i de eksisterende feltene, sier Jørgensen.

TREGT NETT I HØYSESONGEN

Nøyaktig når hytteeierne kan koble seg til supernettet, er forløpig uklart. Prosjekteringen er helt i startfasen, så hyttefolket som opplever tregt nett, må trøyte tida med kortstokk, kinasjakk og annen analog moro en stund til. Men Løiten Almenning jobber med saken, for godt nett står høyt på fjellturistenes ønskeliste.

– Det er litt rart at det blir fiber på Budor før mange av de faste boplassene i Løten har det, men løsningen som er på Budor i dag, er for dårlig. Med hytter er belastningen på nettet veldig stor enkelte deler av året, sier Jørgensen.

HVEM TAR REGNINGEN?

Hvem som skal ta regningen for fiber, er også foreløpig uklart. Det er ofte der fiberutbygging stopper seg i distriktene, for nye teknologiske løsninger koster penger. Men almenninga har bestemt at Budor trenger en bedre løsning.

– Almenninga tar regningen fram til Budor, sier Jøgensen.

– Må hytteeierne betale selv for å få fiber?

– Dette er noe av det vi må se på. For de nye hyttefeltene er det enkelt, for der blir de en påkoblingsavgift. Så må vi se på hvordan vi skal gjøre det for de eksisterende hyttene. De har jo allerede betalt for påkobling til internettløsningen som er i dag, sier Jørgensen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00