Hedmarken Brannvesen kommer Klevfos i møte og anbefaler søknaden til Riksantikvaren om penger til en brannteknisk gjennomgang av museet. Brannvesenet har befart Klevfos Industrimuseum og tegner et dramatisk scenario om en brann skulle oppstå i det bevaringsverdige museet:

– Grunnet byggets luftige konstruksjon, åpne løsninger mellom fabrikklokalene, mesaninløsninger og etasjeskiller i treverk, vil en utviklet brann spre seg meget hurtig i bygningsmassen. Brannen vil ha god tilførsel av luft grunnet utettheter i vegger og tak. Brannvesenet vil ha store utfordringer, om ikke umulig oppgave med å hindre full brannutvikling i fabrikkbygningen. Tap av kulturhistoriske verdier anses svært sannsynlig ved branntilløp, heter det i rapporten som Hedmarken Brannvesen har sendt Riksantikvaren, der det anbefales økonomisk støtte til brannteknisk gjennomgang.

GLAD FOR STØTTEN

Daglig leder Håkon Tosterud ved Klevfos er glad for brannvesenets anbefaling vis-à-vis Riksantikvaren. Museet har siden 1997 stått på Riksantikvarens liste med tekniske og industrielle kulturminner. Lista teller i dag 15 institusjoner, da Klevfos kom med var det åtte. Folldal gruver og Atlungstad brenneri i Stange er også blant Riksantikvarens utvalgte industrielle kulturminner som inngår bevaringsprogrammet med årlige tildelinger over statsbudsjett. For 2016 har Klevfos fått 1,25 millioner kroner av Riksantikvaren.

– For 2017 har vi søkt om et tilskudd på tre millioner kroner. Brannsikringstiltak inngår som en del av søknadsbeløpet. Midlene vi har fått fra Riksantikvaren har i sin helhet gått til vedlikehold av anlegget. I og med at vi har vært i bevaringsprogrammet så lenge, har den årlige støtten avtatt til fordel for de nye kulturminnene som har kommet til, og som gjerne har stort etterslep på vedlikehold, forklarer Håkon Tosterud.

stort anlegg

Klevfos Industrimuseum forteller historien om Klevfos Cellulose & Papirfabrikk fra 1888. Bygningsmassen, kulturminnet om vi vil, er på hele 5.600 kvadratmeter. Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner går fram til 2020. Da skal alle de 15 kulturminnene være ferdig istandsatt, og vedlikeholdes etter den standard de da er i.

Museumsleder Håkon Tosterud sier at publikumsdelene av museet i dag forskriftsmessig er utstyrt med rømningslys.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00