– Om dagens ordning videreføres er sannsynligheten stor for at jeg får fortsette i Løten om jeg vil det. Og det vil jeg, sier lensmann i Løten Jan Kampenhøy.

Han mener løsningen som er i dag, med kontor på rådhuset i Løten tre dager i uka, er god.

– Jeg synes det er viktig å være tett på i det forebyggende arbeidet. Spesielt opp mot barn og unge. Det er også en fordel med korte avstander til samarbeidspartnere, og kontor på rådhuset er optimalt, sier Kampenhøy.

Selv om han er fornøyd, vil man alltid ønske seg mer.

– Vi får gjort en god jobb med dagens løsning. Selvsagt skulle man alltid ønske seg mer, men tre dager i Løten er en bra løsning, sier Kampenhøy.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00