Gjennom en interpellasjon fra Senterpartiets Mette Stikholmen ble ordfører Bente Elin Lilleøkseth (Ap) oppfordret til å meddele kommunestyret noen tanker om rovdyrpolitikk onsdag. Stikholmen mente det hadde vært for stille fra Løten i denne saken, og at kommunen og ordføreren burde komme på banen.

– Hvis man ikke forvalter ulven nå og kommer i gang med jakten, vil antall ulv ekspandere fort og voldsomt, noe som også får konsekvenser for Løten. Vi ligger nære sona og vil nok merke en økt ulvestamme godt. Det handler da ikke bare om de 25 brukene som har sau i utmarka i vår kommune; det handler om folk flest, sier Stikholmen, som tror Løtens rekreasjonsområder vil oppleves utrygge om ulven gjør sitt inntog.

SIGNERTE ORDFØREROPPRØR

Allerede i desember sluttet Lilleøkseth seg til ordføreropprøret med teksten «Vi som ordførere i Hedmark forventer at så snart Stortinget er samlet på nyåret, så vil Stortingets representanter sørge for at stortingsflertallets syn og vilje blir omsatt til praktisk politikk, og at Regjeringen omgjør sin beslutning om å si nei til lisensfelling».

Les også: Ulv skutt i Stange

Forrige uke tordnet Løten-ordføreren mot regjeringens ulvepolitikk da hun snakket til Arbeiderpartiets landsstyre under et møte i Oslo. Hun mener ulvevedtaket bryter med en balansert rovviltforvaltning, og at Arbeiderpartiet må stå på for ulveforliket og kreve at det gjennomføres slik stortingsflertallet er blitt enige om.

– Som ordfører er jeg opptatt av innbyggernes ve og vel. Jeg er opptatt av å være raskt på banen innenfor de områdene og virkemidlene vi som forvaltningsnivå rår over. Desemberhåndteringen fra regjeringens side av vedtak fattet i de regionale rovviltnemndene, er vanskelig å begripe for meg. Her svikter Erna Solbergs regjering, sa Lilleøkseth i sitt svar til Stikholmen.

DROPPET ROVDYRDISKUSJON

Ingen andre av kommunestyrets representanter tok ordet i forbindelse med ulveutspillet, selv om meningene er delte om ulv. Høyres Kjell-Erik Nordahl sier spøkefullt til HA at de nok kunne blitt sittende over natta om rovdyrdiskusjonen hadde kommet i gang.

– Det var ingen grunn til å begynne å diskutere rovdyrpolitikk, men når halvparten av dem som bor i kommuner innenfor sonene sier at de er redde, er dette noe vi må bry oss om. Jeg var ute etter å få Bente Elin til å si noe om hva hun mener, og hun hadde et akseptabelt og greit svar, sier Stikholmen.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00