– Kassa er helt skrapa. Vi har noen småregninger som vi har penger til, men ellers er det tomt, sier kasserer Oscar Wilhelm Nilssen i husstyret.

Les svaret fra kommunen her.

Tidligere i høst sendte Løiten Jeger- og Fiskerforening og Løiten Skytterlag, som eier huset, og husstyret en pengesøknad til kommunen. Etter 11 år trengte huset nytt gulv i flere rom. Klikkertparketten som ble lagt i 2005, var et bomskudd. Den tålte ikke bruken. 185.250 kroner søkte foreningene kommunen om i støtte til nytt gulv. Og fikk avslag.

skuffet over kommunen

Avslaget gjør Oscar Wilhelm Nilssen opprørt. Kassereren er lei det han mener er forskjellsbehandling av ulike idretter i kommunen.

– Idretten som drives her, er ikke verdsatt i forhold til fotballen. Samtidig tror jeg ikke fotballen i Løten greier å vise til tilsvarende resultater som vi har her.

Pengesøknaden var oppe til behandling i formannskapet 16. november. Avslaget ble vedtatt enstemmig av politikerne.

– Jeg er så skuffet at jeg ikke får sagt det, sier Nilssen.

Han forteller at Løten kommune har hjulpet til med tippemiddelsøknader, og kommunen har støttet arrangementer med pengebeløp, men foreningene har aldri fått støtte direkte til huset.

lånte penger i banken

Selv om kommunen sa nei til å bidra, er gulvet i huset skiftet. Det kostet 110.000 kroner.

– Skytterhuset har ikke penger selv; det er eierne som har spyttet inn til skifte av gulv, 50.000 fra hvert lag, forteller Nilssen.

Les svaret fra kommunen her.

Prosessen med å bygge huset tok 40 år for de to lagene.

– Vi har aldri brukt penger vi ikke har hatt. Derfor tok det 40 år. Da vi var ferdige, satt vi igjen med en regning på 800.000-900.000 kroner. Da gikk vi i banken og lånte penger. Vi har aldri gått til kommunen med regninger vi ikke har klart å betale selv, sier Nilssen, som nå allikevel synes det er på høy tid med litt kommunal pengestøtte.– Selv om alt gjøres på dugnad, blir det noen utgifter. Det forundrer meg at det plutselig fantes penger til hjertestartere til fotballklubbene. Det er fint at det er blitt flere hjertestartere i Løten, men det kan være behov andre steder enn på fotballbaner også. Vi har 400–500 personer innom i uka, minner Nilssen om.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00