Første runde i barnehageopptaket er klart. Mange får plass i en annen barnehage enn ønsket.

I år er det kommet inn 114 søknader om barnehageplass til Løten kommune. 24 er for barn over tre år, 90 er barn under tre år. Ifølge opptaksleder Iren Skyltbekk er det dessverre ikke mulig å innfri alles førstevalg i barnehagesøknaden, men mange fått plass i den barnehagen de har prioritert høyest.

I skolekretsene Jønsrud og Lund er det kun én barnehage i hver krets. Her er det flere søkere enn hva det er ledige småbarnsplasser. Dette gjelder også andre barnehager.

Småbarnsforeldre som har søkt plass innen fristen til hovedopptaket 15. mars og har adresse i Løten, har krav på barnehageplass. Alle vil etter hvert få et tilbud til sitt barn. Barn som er født i 2017 har ikke rett til plass. Tilbudet må besvares innen sju dager. Kommunen opplyser at det vil ta tid før samtlige barn får sin tildelte plass, så foreldre som ikke har fått svar ennå, må smøre seg med tålmodighet.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00