Alle personer som i folkeregisteret har status som bosatt i en norsk kommune, har rett til fastlege.

Det er kommunen som eier fastlegeordningen og inngår avtale med fastlegene. Det er også kommunen som skal sørge for at det er nok fastleger.

Alle har rett til å bytte lege inntil to ganger per kalenderår. Du kan også velge fastlege i en annen kommune enn der du bor.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00