• SNUDDE: Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) (sittende) i Klima- og miljødepartementet kom på en ekstra befaring i januar. Han fikk presentert vegplanene av Børre Johnstad (t.v.) og Tor André Johnsen (Frp). Foto: Hanne Maren Torpen Hokstad

Til tross for at Løten-politikerne har vært enige om at det er smart med en butikk på Ånestad når vegen legges om, har Fylkesmannen og Statens vegvesen sagt nei. Dermed havnet saken i departementet. De ulike direktoratene var før jul på befaring på Ånestad, og tonen var samstemt: Her trengtes det ingen butikk.

Saken endte til slutt, etter flere befaringer og brev, hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De har nå sagt ja til butikk på Ånestad.

KAN SPRETTE CHAMPAGNEN

Stortingsrepresentantene Tor André Johnsen (Frp) og Gunnar Gundersen (H) har jobbet mye med butikk-saken. Johnsen har lenge ventet på å kunne sprette champagnen, som han tidligere har sagt til HA, og nå er dagen kommet. Etter det siste møtet med statssekretær Bjørnar Laabak (Frp) var Johnsens magefølelse god.

– Dette var forhåpentligvis finalen. Jeg håper det kommer en avgjørelse rast, sånn at det kan legges til rette for investeringer og nye arbeidsplasser i Løten, sa Johnsen til HA den gangen.

VENDEPUNKT I JANUAR

Vendepunktet for saken kom allerede da Klima- og miljødepartementet kom på en ekstra befaring i januar. Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) kom selv til Ånestad. Og etter at hans eget departement i brevs form hadde støttet opp om Fylkesmannens og Statens vegvesens innsigelser og nei til dagligvarebutikk, kunne Lunde fortelle at de hadde forsøkt å trekke tilbake det siste avslagsbrevet, fordi han selv ville se på området. Og han ble tydeligvis så overbevist av grunneiere, lokalpolitikere og engasjerte stortingsrepresentanter at departementet snudde i saken.

«Etter en helhetlig vurdering har Klima- og miljødepartementet kommet til at departementet anbefaler at innsigelsen til N1 ikke tas til følge. I vurderingen legger departementet særlig vekt på at den planlagte veiutbyggingen som medfører at riksveien ikke lenger vil gå gjennom Løten sentrum, samt at detaljhandelen nå er begrenset til 2.000 m²», skrev departementet i sitt nye brev,

– EN UTROLIG LETTELSE

Da Klima- og miljødepartementet først hadde snudd, frafalt også Samferdselsdepartementet innsigelsene sine til 2.000 kvadratmeter detaljvarehandel på Ånestad.

– Dette er en utrolig lettelse. 1.000 kilo har lettet fra skuldrene mine. Nå har begge fatdepartementene frafalt innsigelsene sine og kommet med positive anbefalinger, sa Johnsen etter de positive brevene fra de to fagdepartementene.

Etter Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementets vurderingen, gikk saken til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og de har altså nå sagt ja til butikk.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00